NVPB brancheorganistatie

Kwaliteitsnorm NVPB

De NVPB streeft naar een verdere professionalisering van plaagdiermanagement. Met de invoering van de eigen Kwaliteitsnorm willen wij het kwaliteitsniveau van de branche als geheel naar een hoger niveau brengen. Aan de hand van een praktijkgericht systeem van kwaliteitseisen en werkinstructies bieden wij onze leden de noodzakelijke tools om een formele certificering als NVPB kwaliteitsbedrijf te kunnen realiseren, waarmee zij zich in de markt kunnen onderscheiden. Naast onze eigen Kwaliteitsnorm hechten wij groot belang aan voorlichting, training en opleiding, onderzoek en ontwikkeling.

Mede dankzij de Kwaliteitsnorm NVPB wordt de NVPB gezien als een vertegenwoordiger van plaagdiermanagement bedrijven, die een kwalitatief hoogstaand product leveren.


Het NVPB-lidmaatschap

Aan het lidmaatschap van onze organisatie stellen wij strenge eisen. Wering en bestrijding van plaagdieren vragen om kennis, deskundigheid en ruime ervaring. In ons beleid geven wij bovendien prioriteit aan voorkoming en minimalisering van risico's voor mens, volksgezondheid en milieu.

Bedrijven die zijn aangesloten bij de NVPB, beschikken over alle vereiste vergunningen en in het geval van bestrijdingstechnici, over de vereiste vakbekwaamheidsdiploma's. Onze leden kennen de levenscycli van te bestrijden organismen, de leefgewoonten en de wijze van ontwikkelen. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden en risico's van toe te passen middelen en methoden, en zijn in staat om op basis van deze vakkennis de juiste keuze te maken. Zij kennen bovendien de regels en veiligheidsvoorschriften, die voor de in Nederland toegelaten biociden gelden en passen deze in hun dagelijks werk toe.

Aan leden worden de volgende objectieve eisen gesteld:

  1. bestrijdingstechnici dienen in het bezit te zijn van een geldig vakbekwaamheidsdiploma
  2. het bedrijf beschikt over alle vereiste vergunningen
  3. het gedrag van het bedrijf is in het belang van de vereniging, de branche, de volksgezondheid en het milieu
  4. het bedrijf beschikt over een adequate aansprakelijkheidsverzekering

 

Print