EVM Certificaat

Keurmerk EVM

Ongediertebestrijding en bedrijfshygiëne Midden-Brabant voldoet aan de vakbekwaamheid "beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen" zoals vastgesteld door EVM.

Bekijk hier ons certificaat.

 

Over EVM

In 1999 werd het bewijs van vakbekwaamheid "Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen" verplicht gesteld. Iedereen die zich professioneel bezig houdt met de bestrijding van plaagdieren is sindsdien verplicht in het bezit te zijn van dit bewijs van vakbekwaamheid.
 

Hiervoor is het Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie (EVM) opgericht, het enige volledig onafhankelijk exameninstituut in de branche van de plaagdierbeheersing. Door het Ministerie Infrastructuur & Milieu (I&M, voorheen het Ministerie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) is een licentie aan het EVM verstrekt. Het Ministerie Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) ziet toe op de kwaliteit van de door het EVM af te nemen examens

Voor meer informatie over EVM verwijzen wij u graag door naar www.evm-examen.nl.